Връчване на награда от мемориален фонд “Илко Ескенази” в областите “Право” и “Икономика”