Първа работна конференция на глобалния център за партньорство на страните от централна и източна Европа и Китай